Renovera badrum

Funderar du på att renovera ditt badrum? Då bör du läsa denna guide.

Sedan 1989

Planering och budget – Planera, mät upp ytor och rita. Budgetera för ditt planerade projekt. Fundera på frågor som vilken inredning och ytskikt vill man ha? Vad kostar material och hantverkare? 

Ibland kan det även vara bra att göra en behovsanalys

Rivning – Ska du riva ner hela badrummet behöver du stänga av och plugga avloppen. Är du osäker bör du kontakta en VVS firma. Tänk på att om du ska riva ner all inredning och väggar och tak behöver du en container för avfallet.

Avloppen eller förstärk golvreglar – Om du funderar på att flytta golvbrunnar och avlopp behöver du bila upp dessa. Är du tveksam kontakta en firma som kan hjälpa dig, detta steg är oftast svårt att utföra själv om man inte ha de rätta kunskaperna.

Regla upp väggar – Om du ska montera saker på väggarna behöver du förstärka upp väggen.

Montera avlopp – Ha i åtanke att brunnar ska bindas i bjälklaget.

Elinstallation – El installatören måste göra all koppling och dragning av el, men du kan själv sätta upp elrör för att dra ner på kostnaderna.

Lägg golvskivor – Golvskivorna ska skruvas fast i reglarna. Se till att det finns plats för golvbrunnar och avlopp på golvskivorna. Ett viktigt moment här är flytspacklingen, det är nämligen det som säkerställer att du får ett korrekt fall mot golvbrunnen.

Montera vägg och tak – Montera våtrumsskivor. Se till att det finns hål för eldosorna.

Tätskikt – Detta moment är av yttersta vikt. Här bör du kontakta en hantverkare så det blir rätt.

Kakel och klinkers – När grovjobbet är klart är det dags för klinker och kakel. Säkerställ att de kakel och klinkers du valt passar in storleksmässigt. Så det inte blir slarvigt eller halvt avskurna plattor som känner göra att hela badrummet ser fult ut.

Inredning – Sista steget är att få in all inredning. Såsom dusch, handfat, toalett med mera.